bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje na temat Spółki

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Kętrzyn. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Właścicielem spółki jest Gmina Miasta Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Pełni on jednocześnie rolę Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników spółki. W jego imieniu Spółką zarządza Prezes Spółki, który stanowi jej jednoosobowy Zarząd a powołuje go Rada Nadzorcza spółki.

Do zadań Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz i prowadzenie wszystkich jej spraw, których Kodeks Handlowy, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.

Organy spółki:
Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Nadzorcza:
Tomasz Jagodziński - Przewodniczący
Elżbieta Bogdanowicz-Eberius - Z-ca Przwodniczącego
Jacek Predko - Członek
Adam Ciborski - Członek
Maciej Sikorski - Członek

Zarząd jednoosobowy:

- Roman Świtaj - Prezes Zarządu

Oznaczenie sądu:

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000192305

Nazwa banku, nr rachunku:
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Nr: 25 1240 5598 1111 0000 5021 1674

Pozostałe informacje:
Wysokość kapitału zakładowego: 7 483 800 zł.

REGON: 510030176, NIP: 742 000 09 15Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Administrator Strony
Dokument z dnia: 13.07.2017
Dokument oglądany razy: 5 025